Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2018-09-24
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

 • English version

Wyszukiwarka


Jesteś tutaj:Start / Szkolenia / Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Rok akademicki 2015/2016


 

Studia podyplomowe Rachunkowość i finanse w roku akademickim 2015/2016 są organizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Ośrodku Zamiejscowym w Krakowie. Studia zakończą się pisaniem pracy końcowej i jej obroną. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Czas trwania: 2 semestry, w tym 15 zjazdów realizowanych w systemie weekendowym (sobota, niedziela) oraz zjazd na obrony prac końcowych.

 

Nabór na studia prowadzą dyrektorzy Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej.

 

 

 

Program studiów obejmuje 215 godzin, w programie:

  

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo gospodarcze
 • Elementy prawa pracy
 • Prawo handlowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa jednostki
 • Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych
 • Sprawozdawczość budżetowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Podstawy audytu
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Rachunkowość informatyczna
 • Analiza finansowa
 • Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
 • Polityka fiskalna i monetarna państwa
 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Egzekucja administracyjna
 • Procedury w kontroli podatkowej
 • Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze
 • Typowanie obszarów kontroli
 • Seminarium

 

 

 

 

 

 

PRAWO PODATKOWE

Rok akademicki 2015/2016


Studia podyplomowe Prawo podatkowe w roku akademickim 2015/2016 są organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Ośrodku Zamiejscowym w Białobrzegach/k Warszawy. Studia zakończą się pisaniem pracy końcowej i jej obroną. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawi Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Czas trwania: 2 semestry, w tym 15 zjazdów realizowanych w systemie weekendowym (sobota, niedziela) oraz zjazd na obrony prac końcowych.

 

Nabór na studia prowadzą dyrektorzy Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. 

 

 

 

Program studiów obejmuje 210 godzin, w programie:

   

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz ich wpływ na polski system podatkowy, europejskie prawo podatkowe
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe
 • Podstawy prawne międzynarodowej wymiany informacji podatkowych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu), w tym opodatkowanie dochodu z nieujawnionych źródeł
 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz przepisy o opłacie skarbowej)
 • Prawo celne i dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Rachunkowość i ewidencja podatkowa
 • Analiza finansowa zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 • Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych, wzory pism procesowych w sprawach podatkowych
 • Etyka urzędnika służby cywilnej. Odpowiedzialność urzędników w procesie podejmowania decyzji
 • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
 • Seminarium    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

 

  

ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI PODATKOWYMI

         Rok akademicki 2015/2016

 

Studia podyplomowe Zarządzanie służbami podatkowymi w roku akademickim 2015/2016 dla naczelników urzędów skarbowych są organizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Ośrodku Zamiejscowym w Otwocku. Studia zakończą się pisaniem pracy końcowej i jej obroną. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Czas trwania: 2 semestry, w tym 14 zjazdów realizowanych w systemie weekendowym (sobota, niedziela) oraz zjazd na obrony prac końcowych.

 

Nabór na studia prowadzi Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. 

 

 

 

Program studiów obejmuje 196 godzin, w programie:

   

 • Budżet państwa
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych w praktyce
 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, w tym warunki odpowiedzialności  majątkowej funkcjonariuszy publicznych za działanie i zaniechanie stanowiące rażące naruszenie prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialnośc
 • Budżet zadaniowy
 • Kontrola zarządcza (w tym zarządzanie ryzykiem)
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość podatkowa ze szczególnym omówieniem analizy rachunkowości podatkowej
 • Prawo pracy dla pracowników administracji podatkowej
 • Praktyka stosowania prawa pracy w świetle orzecznictwa sądowego - zagadnienia sporne i problematyczne
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Ustawa o służbie cywilnej i zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 • Podstawy ustrojowe i organizacyjne funkcjonowania Administracji Podatkowej
 • Planowane zarządzanie zmianami w administracji i urzędzie
 • Hurtownia WHTAX – korzystanie i analiza
 • Hurtownia SPR
 • Analiza efektywności organizacji urzędu skarbowego
 • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej
 • Wprowadzenie do standardów obslugi bezpośredniej w jednostkach Administracji Podatkowej. Produkty Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika
 • Ogólne standardy w komunikacji bezpośredniej z klientem
 • Wewnętrzne zasady w komunikacji bezpośredniej z klientem
 • Realizacja standardów obsługi bezpośredniej
 • Zarządzanie zaległościami
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracjizzzzz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 • Prawo karne skarbowe 
 • Podstawy prawa prasowego, dobre praktyki we współpracy z dziennikarzami, odpowiedzi, polemiki, sprostowania
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej, praktyczne rozwiązania organizacji przepływu informacji, likwidacja „wąskich kanałów”, uzgodnienie treści finalnego przekazu, współpraca na linii urząd skarbowy, izba skarbowa, urząd kontroli skarbowej
 • Praktyczne aspekty warsztatu pracy dziennikarskiej
 • Konstruowanie komunikatów, oświadczeń, odpowiedzi na zapytania dziennikarzy oraz udzielanie wywiadów
 • Psychologia pracy i etyka zawodowa w Administracji  Podatkowej                            
 • Skuteczne zarządzanie zespołem
 • Organizacja pracy naczelnika   
 • Asertywne komunikowanie
 • Zarządzanie konfliktem
 • Seminarium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzcczzzzzzzzzzccczzzzzzzzzzz

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM

         Rok akademicki 2015/2016

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym w roku akademickim 2015/2016 są organizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Ośrodku Zamiejscowym w Otwocku. Studia zakończą się pisaniem pracy końcowej i jej obroną. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czas trwania: 2 semestry, w tym 15 zjazdów realizowanych w systemie weekendowym (sobota, niedziela) oraz zjazd na obrony prac końcowych.

 

Nabór na studia prowadzą dyrektorzy Izb Celnych i Urzędów Kontroli Skarbowej.  

 

 

 

Program studiów obejmuje 210 godzin, w programie:

   

 

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Prawo gospodarcze
 • Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz ich wpływ na polski system podatkowy; europejskie prawo podatkowe
 • Podstawy prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnej
 • Prawo celne i dewizowe
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe
 • Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu), w tym opodatkowanie dochodu z nieujawnionych źródeł
 • Rachunkowość i ewidencja podatkowa
 • Ochrona interesów finansowych UE i RP. Aspekty prawne i instytucjonalne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo finansowe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Mierniki oceny bezpieczeństwa ekonomicznego na podstawie mierników podmiotów prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa
 • Gospodarka nieoficjalna („szara strefa” i czarny rynek” w gospodarce)
 • Luka podatkowa na podstawie makro i mikro organizacji
 • Ceny transferowe i międzynarodowe strategie agresywnej optymalizacji podatkowej
 • Wyłudzenia podatkowe jako najniebezpieczniejsza forma przestępczości gospodarczej
 • Oszustwa w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego jako element zorganizowanej przestępczości gospodarczej
 • Przestępczość podatkowa - uwarunkowania systemowe, skala  i modus operandi, jako wyzwania dla organów ochrony porządku prawnego
 • Charakterystyka zorganizowanej przestępczości podatkowej na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Egzekucja administracyjna jako element zwalczania przestępczości gospodarczej
 • Procedury w kontroli podatkowej
 • Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze
 • Typowanie obszarów kontroli
 • Kontrola rachunkowości i ewidencji podatkowych
 • Kontrola skarbowa jako ważny komponent bezpieczeństwa gospodarczego państwa.
 • Rozliczanie podatku od towaru i usług (VAT) i podatku akcyzowego w tym problematyka zwrotu podatku VAT podmiotom gospodarczym dokonującym eksportu towaru oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Postępowanie karne i karne skarbowe w związku ze zmianami Kodeksu postępowania karnego
 • Specyfika prawa karnego skarbowego na przykładach
 • Organy postępowania przygotowawczego – podobieństwa i różnice w stosunku do organów prokuratorskich
 • Seminarium

 

 

 

 

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132818672, REGON: 142650699
tel. 22 670-11-82, 022 511-21-50 fax. 22 619-51-27
http://www.cezrf.pl
e-mail: centrum.cezrf@mz.mofnet.gov.pl

2018 Copyright by CEZRF Agencja IArt